Danh Mục Sản Phẩm

Chuyên Cung Cấp HDD 250G-320G-500G- 1TB – 2TB – 3TB – 4TB – New BH 2 Năm – Giá Sốc

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

1. SSD 120Gb Kingtorn BH 3 năm – Giá 500K
2. SSD 240Gn Kintorng BH 3 năm Giá 850K
3. SSD 480Gb Kingtorn BH 3 năm Giá 1350K
4. HDD PC 250Gb Seagate BH 2 Năm Giá 320K
5. HD PC 500Gb SG BH 2 năm Giá 450K
6. HD PC 1TB SG chuyên Camera BH 2 năm Giá 920K
7. HD PC 2TB SG chuyên camera BH 2 năm Giá 1290K
8. HD PC 3TB WD tím chuyên camera BH 2 năm Giá 1Tr750K
9. SSD msata 120Gb kingdans BH 3 năm Giá 650K
10. SSD MSata 240Gb kingdans BH 3 năm Giá 1tr2

 

 

800,000 450,000

Compare

Nâng cấp SSD và HDD cho laptop và PC :
1. SSD 120Gb Kingtorn BH 3 năm – Giá 500K
2. SSD 240Gn Kintorng BH 3 năm Giá 850K
3. SSD 480Gb Kingtorn BH 3 năm Giá 1350K
4. HDD PC 250Gb Seagate BH 2 Năm Giá 320K
5. HD PC 500Gb SG BH 2 năm Giá 450K
6. HD PC 1TB SG chuyên Camera BH 2 năm Giá 920K
7. HD PC 2TB SG chuyên camera BH 2 năm Giá 1290K
8. HD PC 3TB WD tím chuyên camera BH 2 năm Giá 1Tr750K
9. SSD msata 120Gb kingdans BH 3 năm Giá 650K
10. SSD MSata 240Gb kingdans BH 3 năm Giá 1tr2
Liên hệ Zalo 0917402222 – 0925252222
Website : phovitinh.vn

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chuyên Cung Cấp HDD 250G-320G-500G- 1TB – 2TB – 3TB – 4TB – New BH 2 Năm – Giá Sốc”

Call Now

Chuyên Cung Cấp HDD 250G-320G-500G- 1TB – 2TB – 3TB – 4TB – New BH 2 Năm – Giá Sốc

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

1. SSD 120Gb Kingtorn BH 3 năm – Giá 500K
2. SSD 240Gn Kintorng BH 3 năm Giá 850K
3. SSD 480Gb Kingtorn BH 3 năm Giá 1350K
4. HDD PC 250Gb Seagate BH 2 Năm Giá 320K
5. HD PC 500Gb SG BH 2 năm Giá 450K
6. HD PC 1TB SG chuyên Camera BH 2 năm Giá 920K
7. HD PC 2TB SG chuyên camera BH 2 năm Giá 1290K
8. HD PC 3TB WD tím chuyên camera BH 2 năm Giá 1Tr750K
9. SSD msata 120Gb kingdans BH 3 năm Giá 650K
10. SSD MSata 240Gb kingdans BH 3 năm Giá 1tr2

 

 

800,000 450,000

Compare

Nâng cấp SSD và HDD cho laptop và PC :
1. SSD 120Gb Kingtorn BH 3 năm – Giá 500K
2. SSD 240Gn Kintorng BH 3 năm Giá 850K
3. SSD 480Gb Kingtorn BH 3 năm Giá 1350K
4. HDD PC 250Gb Seagate BH 2 Năm Giá 320K
5. HD PC 500Gb SG BH 2 năm Giá 450K
6. HD PC 1TB SG chuyên Camera BH 2 năm Giá 920K
7. HD PC 2TB SG chuyên camera BH 2 năm Giá 1290K
8. HD PC 3TB WD tím chuyên camera BH 2 năm Giá 1Tr750K
9. SSD msata 120Gb kingdans BH 3 năm Giá 650K
10. SSD MSata 240Gb kingdans BH 3 năm Giá 1tr2
Liên hệ Zalo 0917402222 – 0925252222
Website : phovitinh.vn

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chuyên Cung Cấp HDD 250G-320G-500G- 1TB – 2TB – 3TB – 4TB – New BH 2 Năm – Giá Sốc”

Call Now